Psykolog Mette Bjerg
Sygesikringspsykolog - Specialist i psykoterapi Århus psykolog
Mette Bjerg Sygesikring - Psykoterapi - Samtaleterapi
Medlem af Dansk Psykolog Forening Århus psykolog Mette Bjerg

Mette Bjerg cand. psych.
Ryesgade 29, 2. sal th
8000 Århus C
4275 0404